101 inspirerende voorbeelden rond competentiemanagement

  Oefening met cases.

  In het kader van de Competentieagenda 2010 hebben de sociale partners zich geëngageerd om in 2008 101 goede praktijken rond competentiemanagement te verzamelen. Uiteindelijk werden het er 105, waarvan er 8 door de Stichting Innovatie & Arbeid uitvoerig werden geanalyseerd. Het gaat om interessante cases, omwille van de doelgroep van het competentiebeleid, de context van de organisatie, de betrokkenheid van werknemers en hun vertegenwoordigers, de aanleiding om een competentiebeleid te starten, enzovoort. Er werd gezorgd voor een goede spreiding qua organisatiegrootte, qua sector en qua beroepsprofiel waarop het competentiebeleid van toepassing is.

  Voor wie?

  Deelnemers die willen werken rond competentiemanagement en –ontwikkeling.

  Doelstelling

  Deelnemers krijgen inzicht in achtergronden van competentiemanagement, mogelijk aanpak en uitwerking.

  Aanpak

  In groepjes een plan van aanpak uitwerken op basis van gegevens uit een case.

  Materiaal

  Onder documenten kan je het materiaal voor deze oefening downloaden.