Nieuwe Werken maakt opmars, maar heeft ook nadelen

22/04/2014

thuiswerkende vrouwHet Nieuwe Werken krijgt veel belangstelling. Steeds meer organisaties schakelen over naar een mix van thuiswerken, het herinrichten van kantoren op basis van werkplekdelen en het beoordelen van resultaten van de werknemers in plaats van aanwezigheid. Dergelijke ingrepen in het klassiek beeld van de werkplek zijn echter niet zonder beperkingen. Om Het Nieuwe Werken te doen slagen, is evenwicht nodig tussen de verschillende aspecten van deze vorm van werken. Dat blijkt uit een publicatie van de Stichting Innovatie & Arbeid binnen de SERV, dat onder meer op basis van observatie in acht bedrijven onderzoek deed naar hoe Het Nieuwe Werken er uit ziet op de werkvloer.

Jo Libeer, voorzitter SERV: “De acht bedrijfscases tonen duidelijk aan dat de nieuwe manier van werken op verschillende manieren kan worden toegepast. We zien dit ook bij andere ondernemingen. Het is aan elke organisatie of onderneming om voor zichzelf een evenwicht te vinden in de verschillende aspecten van Het Nieuwe Werken.”

Het Nieuwe Werken: voordelen, maar ook beperkingen

De verschillende aspecten van Het Nieuwe Werken hebben hun voor- en nadelen. Tele- en thuiswerken staan voor flexibiliteit en autonomie van de werknemers, maar moeten beperkt worden om redenen van sociale samenhang van de werknemers op de werkvloer en nood aan structuur en overleg binnen een bedrijf. Daarnaast gaat de aandacht van werkgevers minder dan vroeger uit naar hoeveel werk men thuis verricht, maar wel naar de risico’s van open kantoren. Open kantoren brengen een aanzienlijke kostenbesparing met zich mee en kunnen zorgen voor meer transparantie en overleg, maar onderzoek wijst uit dat ze ook aanleiding geven tot concentratieproblemen op het werk, zeker voor de werknemers die nood hebben aan structuur.

Het Nieuwe Werken houdt dus ook risico’s in. De aard en de personeelssamenstelling van een onderneming of organisatie bepalen in welke mate de beperkingen doorwegen. Er is nood aan een degelijke ontleding van de verschillende aspecten om na te gaan of en in welke omgeving Het Nieuwe Werken een meerwaarde biedt voor de ondernemingen, organisaties en hun werknemers.

Zoeken naar evenwicht

Zoeken naar een evenwicht tussen de verschillende aspecten van Het Nieuwe Werken is de boodschap. Zo worden de nadelen van open kantoren gecompenseerd door werken van thuis uit en door een taakgerichte inrichting van de werkvloer. Het beperken van het aantal dagen van thuiswerk bewaakt dan weer de sociale samenhang op de werkplek. Als een dergelijk evenwicht wordt bereikt, kan Het Nieuwe Werken zijn doelen bereiken. Zo niet kunnen onbedoelde effecten optreden en worden  de beperkingen van Het Nieuwe Werken zichtbaar.

Grondige ingreep is relatief

Het Nieuwe Werken gaat meestal gepaard met andere ingrijpende veranderingen binnen ondernemingen en organisaties: een nieuwe missie, kostenbesparing, een verhuis. Dit vergroot de impact van Het Nieuwe Werken. Veel ondernemingen en organisaties gebruiken echter al instrumenten die de nieuwe manier van leiding geven ondersteunen, zoals functiebeschrijvingen en evaluatiegesprekken die ervoor zorgen dat de nadruk van de beoordeling en evaluatie op het resultaat van het werk ligt. Daardoor is de breuk in managementstijl met het verleden vaak minder groot dan verwacht.

Voor meer informatie kan je terecht bij Katleen Havet

Ook gevonden inservMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie