Technologie - organisatie - arbeid (TOA) 2007

    Sinds 2001 neemt de Stichting Innovatie & Arbeid driejaarlijks een telefonische enquête af bij een representatief staal van bedrijfsleiders/HR-verantwoordelijken in Vlaanderen. De enquête peilt naar het toepassen van nieuwe concepten op het vlak van bedrijfsvoering, arbeidsorganisatie en personeelsbeleid.

    Resultaten 2007