Innovatie - Organisatie - Arbeid (IOA) - Screening 'gazellen'

  Gazellen: snelle groeiers

  Elk jaar verkiest het magazine Trends de zgn. 'gazellen'. Dat zijn ondernemingen die in de laatste vier jaar opmerkelijk snel zijn gegroeid. Het begrip 'gazelle' wordt wereldwijd gebruikt, maar in Vlaanderen is er tot nu toe weinig of geen kwalitatief onderzoek naar gedaan. Waar hun groei vandaan komt en hoe ze zich organisatorisch aanpassen werd door de Stichting Innovatie & Arbeid onderzocht. 

  Data-analyse, cases en een enquête

  In het eerste deel van het onderzoek werd na en literatuurstudie een statistische analyse gemaakt van de ondernemingen die in de periode 2003-2009 minstens één keer Trends-Gazelle zijn geweest. Er werd van 10 Gazellen een case-study gemaakt.

  In het voorjaar van 2011 werd een tweede luik afgewerkt, waarbij de Trends-Gazellen van 2010 als een aparte populatie worden opgenomen in de nieuwe editie van het IOA-onderzoek.

  Belangrijkste resultaten

  Meer informatie

  Contactpersoon: Hendrik Delagrange

  De onderzoeksresultaten van de data-analyse, de literatuurstudie en de cases werden gepubliceerd in een informatiedossier. De resultaten van de IOA-enquête over de Gazellen staan in een theamdossier. Er is ook een presentatie beschikbaar waar alle gegevens met elkaar in verband worden gebracht.