SERV adviseert over open innovatie

    Bij meer en meer ondernemingen, ook KMO’s, wordt een evolutie waargenomen van innovatie als een hoofdzakelijk intern proces binnen de onderneming naar innovatie als een meer interactief proces tussen ondernemingen en/of kennisinstellingen. Het open innovatiemodel gaat ervan uit dat ondernemingen zowel externe als interne ideeën en technologieën kunnen en moeten combineren met het oog op het vermarkten van de innovaties. In een recent advies van de SERV wordt aangegeven op welke wijze de Vlaamse overheid kan bijdragen in de promotie van open innovatie. De overheid kan immers de randvoorwaarden om te innoveren optimaliseren, onder meer door te voorzien in een adequaat instrumentarium van sensibilisering, stimulering, facilitering en ondersteuning.

    SERV-advies steunt op onderzoek van de Stichting Innovatie & Arbeid

    Het voorbije jaar deed de Stichting Innovatie & Arbeid onderzoek naar het steuninstrumentarium voor open innovatie in bedrijven in Vlaanderen. De resultaten vind je in de publicatie Steuninstrumentarium voor open innovatie in bedrijven in Vlaanderen. De kernvraag van het onderzoek is welke overheidsinstrumenten er zijn om open innovatie tussen bedrijven in Vlaanderen te stimuleren. De focus ligt niet op wet- of regelgeving en overheidsprogramma’s, maar op concrete economische of financiële ondersteuning. In de publicatie vindt u vijf casestudies van open innovatie tussen bedrijven in Vlaanderen. In de slothoofdstukken lijsten we de drempels en hefbomen in de samenwerking op en leggen we de suggesties voor die onze gesprekspartners deden aan de overheid voor een betere ondersteuning van bedrijven.

    Deze studie bouwt verder op andere studies van de Stichting Innovatie & Arbeid over open innovatie: