Onderzoek naar digitalisering, circulaire economie en arbeidsorganisatie

    Digitalisering, circulaire economie en Innovatieve Arbeidsorganisatie zijn de nieuwe thema’s in onze driejaarlijkse Ondernemingsenquête (vroeger gekend als de IOA-enquête). De Stichting Innovatie & Arbeid houdt daarvoor telefonische interviews bij een representatief staal van Vlaamse ondernemingen en organisaties uit alle sectoren en grootteklassen.

    Daarnaast worden ook de gegevens opgehaald voor het berekenen van de ICO 2020, de indicator die meet hoe het staat met de competentiegerichtheid van onze ondernemingen en organisaties. De interviews starten begin 2018. De eerste resultaten verwachten we nog voor de zomer.

    De rapporten van de vorige editie kan je via deze link downloaden.