De energievoorziening is cruciaal voor de economie en de samenleving. De overgang naar een duurzame energievoorziening is één van de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren. De SERV adviseert vooral over de sociaal-economische aspecten van het energiebeleid. De SERV bouwde een ruime expertise op rond de werking van de energiemarkten en de energieprijzen, rationeel energiegebruik en de inzet van hernieuwbare energiebronnen,  de energiebevoorradingszekerheid  en klimaatverandering en klimaatbeleid …

    Ook de Minaraad adviseert de Vlaamse Regering over het energiebeleid maar dan vanuit milieu-invalshoek. Vaak leidt dat tot een gezamenlijk advies van SERV en Minaraad.