SERVbericht december 2011

  Tijdschrift van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

  In dit nummer

  2   Edito
  4   Naar een betere samenwerking tussen bedrijvenen kenniscentra
  7   Rondetafel Bouw
  8   Nieuwe aanpak nodig voor hernieuwbaar energiebeleid
  10 IOA 2011
  12 Beoordelen en belonen
  13 Werken aan werkbaar werk
  14 MORA vraagt globalere visie op verkeersfiscaliteit
  15 Rondetafel Arbeidszorg
  16 Van geprogrammeerde zorg naar zorgprognoses
  18 Werkplekleren
  20 Open kijk op talent
  23Ge-SERV-eerd