Rapport interregionale input-outputtabel 2010

  Een analyse voor Vlaanderen
  Open boek waarboven een hand allerlei grafieken tekent
   

  Dit rapport voert een uitgebreide analyse van de Vlaamse economie op basis van Belgische interregionale input-outputtabel voor het jaar 2010. We besteden specifiek aandacht aan de input-outputstructuur voor de Vlaamse en Belgische bedrijfstakken en aan de multiplicatorwerking van de Vlaamse bedrijfstakken. We bespreken eerst de interregionale input-outputtabel, haar structuur en analysemogelijkheden en voeren vervolgens beschrijvende analyse van de toegevoegde waarde, internationale en interregionale handelsstromen van de Belgische gewesten en de inputstructuur van de Belgische hoofdbedrijfstakken.

  In de eigenlijke input-outputanalyse berekenen we de productie- en inkomensmultiplicatoren van de finale vraag, de directe en indirecte tewerkstelling en de tewerkstellingsmultiplicatoren in de verschillende Vlaamse bedrijfstakken. Tot slot schatten we op basis van de ‘Hypothetical Extraction Method’ (HEM) de bijdrage van individuele bedrijfstakken tot de Vlaamse (en Belgische) economie.

  Thema's en trefwoorden