Briefadvies aan Minister Frank Vandenbroucke over de samenstelling raad van bestuur VDAB

    Briefadvies aan Minister Frank Vandenbroucke over de samenstelling raad van bestuur VDAB

    Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het ledenaantal van de representatieve werkgevers- en werknemersorgnaisaties in de raad van bestuur van de Vlaamse Dienst voor arbeidsbemiddelingen de beroepsopleiding.

    Thema's en trefwoorden