Advies wijziging 7 VLAREMA

    adviesvraag
    Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
    Joke Schauvliege
    Voorontwerp besluit Vlaamse Regering tot wijziging besluit 01.06.1995 alg sectorale bepalingen milieuhygiëne, besluit 12.12.2008 uitvoering titel XVI alg bepalingen milieubeleid en besluit 17.02.2012 vaststelling Vlaams reglement. duurzaam beheer materiaalkringlopen en afvalstoffen

    Thema's en trefwoorden