Advies voorontwerp decreet personenbelasting uitgaven beschermde goederen

    adviesvraag
    Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
    Geert Bourgeois
    Voorontwerp van decreet houdende wijziging van het Wetboek inkomstenbelastingen 1992 wat betreft vermindering van de personenbelasting voor uitgaven voor beschermde goederen

    Thema's en trefwoorden