Advies voorontwerp van decreet kilometerheffing

    geen advies
    Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
    Annemie Turtelboom
    Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de invoering van de kilometerheffing en de stopzetting van de heffing van het eurovignet