Advies voorontwerp decreet hervorming koopbelasting

    adviesvraag
    Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
    Bart Tommelein
    Voorontwerp van decreet houdende houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de hervorming van het verkooprecht en vereenvoudigingen in de registratiebelasting

    Thema's en trefwoorden