Advies voorontwerp besluit adviescommissie economische migratie

  advies op vraag
  Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
  Philippe Muyters
  Advies voorontwerp van besluit betreffende de samenstelling, de werking en de opdrachten van de Adviescommissie Economische Migratie en betreffende de mandaten van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen

  De SERV verleent een positief advies met betrekking tot het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling, de werking en de opdrachten van de Adviescommissie Economische Migratie en betreffende de mandaten van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen.

  Thema's en trefwoorden