Advies verzameldecreet WSE

    adviesvraag
    Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
    Philippe Muyters
    Voorontwerp van decreet betreffende opleidingscheques voor werknemers en tot wijziging van diverse bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

    Thema's en trefwoorden