Advies over het ontwerp van reglementair besluit steun aan projecten technologisch onderzoek en ontwikkeling bedrijfsleven

    Advies over het ontwerp van reglementair besluit voor de regeling van steun aan projecten van technologisch onderzoek en ontwikkeling van het bedrijfsleven

    Dit advies handelt over het ontwerp van uitvoeringsbesluit dat de steun regelt aan projecten van ontwikkeling van wetenschappelijk-technologische innovatie door de bedrijven. De raad verheugt zich over het feit dat met dit besluit ook in de concrete uitvoering een aanzet wordt gegeven voor een Vlaams innovatiebeleid. De raad stelt vast dat de stroomlijning van de bevoegde instellingen, waardoor het IWT een centrale rol krijgt toebedeeld, geoperationaliseerd wordt. De faad stelt vast dat via het uitvoeringsbesluit de kans wordt aangegrepen om de steunregeling voor bedrijven enerzijds aan te passen aan een aantal gangbare Europese praktijken inzake kostencalculatie en anderzijds te moduleren in functie van de Europese steunpercentages.

    Thema's en trefwoorden