Advies opleidingskrediet privé en social profit

    adviesvraag
    Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
    Philippe Muyters
    Ontwerp van besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 houdende de hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de private social profitsector en het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 houdende de hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector

    Thema's en trefwoorden