Advies opheffing VRWI

    Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
    Philippe Muyters
    Advies over het voorontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid, wat betreft de opheffing van de Strategische Adviesraad voor het Wetenschaps- en Innovatiebeleid

    Thema's en trefwoorden