Advies ontwerpdecreet opleidingsincentives

    adviesvraag
    Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
    Philippe Muyters
    Voorontwerp van decreet houdende het Vlaams opleidingsverlof en houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

    Thema's en trefwoorden