Advies ledenaantal en samenstelling raad van bestuur VDAB

    advies op vraag
    Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
    Philippe Muyters
    Advies over het ontwerp van besluit VR tot wijziging besluit van 31.03.2006 houdende vaststelling van het ledenaantal en de samenstelling van de raad van bestuur van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

    Thema's en trefwoorden