Advies hervorming strategische adviesraden

  advies op vraag
  Vlaams minister van Bestuurszaken Binnenlands Bestuur Inburgering Toerisme en Vlaamse Rand
  Geert Bourgeois
  Gezamenlijk advies met alle strategische adviesraden over de conceptnota m.b.t. de beperking van het aantal entiteiten bij de Vlaamse administratie

  constructie met blokjesDe SERV en alle strategische ?adviesraden brachten unaniem een gezamenlijk advies uit naar aanleiding van het voorstel van de Vlaamse regering tot hervorming van de strategische adviesraden. Daarin formuleren zij een aantal verbeteropties voor de adviesprocessen enerzijds en het advieslandschap anderzijds. Dit advies is voor de raden geen eindpunt. Zij dringen aan op verdere dialoog hierover via een gestructureerd overleg tussen de Vlaamse regering en de voorzitters van de raden.

  Samenwerking met
  alle strategische adviesraden