Advies Groenboek implementatie zesde staatshervorming

    Vlaams minister van Economie Buitenlands Beleid Landbouw en Plattelandsbeleid
    Kris Peeters

    Een doordachte voorbereiding van de implementatie van het Institutioneel Akkoord in Vlaanderen is zeer noodzakelijk. In het SERV-akkoord van 27 juni 2012 met update op 21 november 2012 zetten de Vlaamse sociale partners, wat betreft hun kerntaken, reeds de krachtlijnen uit van een toekomstig Vlaams beleid binnen over te hevelen materies. Ook in de komende periode loopt het overleg tussen de sociale partners over een concretisering van het SERV-akkoord verder.