Advies fusie Agentschap Ondernemen en IWT

    Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
    Philippe Muyters
    Advies over het voorontwerp van decreet houdende de bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 houdende het beheer en de werking van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid en de werking van het beslissingscomité bij dat fonds en het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 inzake de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen

    Thema's en trefwoorden