Advies diverse bepalingen onderwijs

    adviesvraag
    Vlaams minister van Onderwijs
    Hilde Crevits
    Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs

    Thema's en trefwoorden