Advies decreet plantentuin Meise

    geen inhoudelijk advies
    Vlaams minister van Economie Buitenlands Beleid Landbouw en Plattelandsbeleid
    Kris Peeters
    Advies over het voorontwerp van decreet oprichting EVA Plantentuin Meise

    Gelet op de beperkte sociaal-economische impact van het voorontwerp, heeft de SERV hierover geen advies uitgebracht.