Advies betreffende de nieuwe anti-crisimaatregelen van de federale regering en minister van Werk

    Advies betreffende de nieuwe anti-crisimaatregelen van de federale regering en minister van Werk

    Voorliggend advies van de SERV is een advies betreffende de plannen zoals verwoord in de VESOC-nota VESOC-WG/D-09/48. Deze nota wordt als bijlage toegevoegd aan dit advies. Andere recentere meer uitgewerkte documenten werden niet ter beschikking van de SERV gesteld.

    Thema's en trefwoorden