Advies besluit sociale openbare dienstverplichtingen drinkwater

    Vlaams minister van Leefmilieu Natuur en Cultuur
    Joke Schauvliege
    Sociale openbare dienstverplichtingen drinkwater

    Het besluit sociale openbare dienstverplichtingen drinkwater geeft uitvoering aan meerdere aanbevelingen van de SERV. Het betekent een stap vooruit in het beleid ter voorkoming van waterarmoede.

    In zijn advies formuleert de SERV evenwel nog een aantal aanbevelingen bij het besluit. Deze hebben betrekking op de afbakening van "beschermde klanten", de toekenning van bepaalde voordelen aan deze klanten, de minnelijke schikking bij abnormaal hoog waterverbruik en de regeling inzake afsluiting van drinkwater ingeval van wanbetaling.