SEKIV (09) - Vlaamse overheid, inkomsten geïnd door FOD Financiën en VLABEL

  9: Vlaamse overheid, inkomsten geïnd door FOD Financiën en VLABEL

  Gegevens

  Er zijn zeer weinig actuele gegevens over overheidsfinanciën beschikbaar, zeker niet als het uitvoeringsgegevens betreft. Een actuele bron met een ruim pakket aan gegevens inzake ontvangsten wordt gevonden op de website van de FOD Financiën, die onder andere de doorstortingen van de FOD Financiën aan gewesten en gemeenschappen met enkele maanden vertraging op maand- en kwartaalbasis documenteert.

  De grootteorde van de stortingen met een wettelijk kader (Financieringswet) wordt in het begin van het jaar geschat, zodat deze maandelijkse stortingen in de loop van dat jaar globaal stabiel blijven. Verrekeningen (= eenmalige aanpassingen na te groot of te klein ingeschatte stortingen naar gewesten en gemeenschappen) en actualiseringen worden in principe na federale begrotingscontroles (vaak in juli en december) uitgevoerd.

  De Vlaamse overheid heeft nog andere inkomsten, zoals inkomsten van Vlaamse instellingen (De Lijn…) en gewestbelastingen die zelf geïnd worden. Deze bedragen steeds minder dan 10% van de totale inkomsten.

  Sinds 2015 int de Vlaamse overheid via de Vlaamse Belastingdienst VLABEL bijna al haar gewestbelastingen zelf, wat voorheen de taak van de Federale Overheidsdienst Financiën was.

  Voor meer informatie en gegevens