SEKIV (08) - Vlaanderen, arbeidsmarkt: vacatures en spanningsgraden naar opleidingsniveau

    8: Vlaanderen, arbeidsmarkt: vacatures en spanningsgraden naar opleidingsniveau

    Gegevens

    De Vlaamse gegevens in grafiek 8a en tabel 8c zijn steeds afkomstig van de VDAB. In de tabel zijn zoals voorheen een aantal elementen meer in detail uitgewerkt.
    Tevens zijn de verschillende indicatoren van het consumentenvertrouwen voor Vlaanderen in grafiek 8b opgenomen. Deze hebben een duidelijke en consistente band met de evolutie van de werkloosheid.

    De werkloosheidsgraden van de buurlanden in tabel 8c zijn afkomstig van Eurostat. De lezer dient te beseffen dat door de aard van de berekeningswijze de Vlaamse werkloosheidsgraad niet perfect vergelijkbaar is met deze van de buurlanden: elk cijfer dient steeds binnen de eigen arbeidsmarktcontext geplaatst:

    • De Vlaamse cijfers zijn afkomstig van een instelling in direct contact met werklozen (VDAB).
    • De cijfers van de buurlanden zijn dat niet: ze zijn gebaseerd op de Enquête Arbeidskrachten (EAK of Labour Force Survey LFS, enquêtes in alle EU-landen gecoördineerd door de Europese Commissie), waarin belangrijke verschillen in de respectieve arbeidsmarkten tot uiting komen. De Nederlandse arbeidsmarkt wordt bijvoorbeeld gekenmerkt door veel personen met deeltijdse arbeid, zodat deze personen niet meer als werkloos in de EAK-enquête geregistreerd staan (ook al werken ze slechts één uur per week).

    Voor meer informatie en gegevens