SEKIV (07) - Vlaanderen, werklozen naar opleidingsniveau en werkloosheidsvooruitzichten

    7: SEKIV (07) - Vlaanderen, nieuwe werklozen en vooruitzichten werkloosheid

    Gegevens 

    Alle gegevens in grafiek en tabel zijn afkomstig van de VDAB-website.

    In grafiek 7a komt de dynamiek op de arbeidsmarkt op twee manieren tot uiting: sinds vorige maand (linkerkolom, M/M-1) en sinds dezelfde maand van het voorgaande jaar (rechterkolom, M/M-12).

    Voor meer informatie en gegevens