SEKIV (04) - Vlaanderen, haventrafiek en import en export

  4: Vlaanderen, haventrafiek en internationale handel

  Gegevens 

  De meest recente gegevens over haventrafiek (totale overslag in ton, en overslag in TEU = twenty feet equivalent container unit) in de grafiek en tabel worden door de Havenbesturen van de Vlaamse havens (Antwerpen, Gent, Oostende, Zeebrugge) ter beschikking gesteld. De oudere kwartaalgegevens zijn afkomstig van de Vlaamse Havencommissie.

  De handelscijfers (import en export) worden door de Dienst Buitenlandse Handel van de NBB opgemaakt.

  De gehanteerde conjunctuurgegevens worden eveneens door de NBB gepubliceerd.

  De Baltic Dry Index (van de in Londen gevestigde Baltic Exchange-beurs) is een indicator die de wereldwijde prijsontwikkeling voor het verschepen van verschillende goederen in bulk weergeeft. De afgelopen jaren is gebleken dat deze index de wereldwijde handelsontwikkelingen goed voorspelt.

  De tabel geeft aanvullend de belangrijkste conjunctuurgegevens voor de buitenlandse handel.

  De conjunctuurinformatie wordt via enquêtes bij bedrijven in kaart gebracht. Enkel de kerninformatie is in de grafiek opgenomen.

  Ook zijn de Belgische indexen voor de prijzen, volumes en waarde van de buitenlandse handel weergegeven (waarde = volume x prijs). Prijs- en volume-informatie zijn immers niet op regionaal niveau beschikbaar.

  Voor meer informatie en gegevens