SEKIV (01) - België, besteding van het BBP, in volume

  1: België, besteding van het BBP

  Gegevens

  De besteding van het BBP wordt in de grafiek opgedeeld in de vier belangrijkste elementen:

  • de gestapelde kolommen betreffen de consumptie (door overheid en particulieren),
  • de investeringen (door bedrijven, de overheid en particulieren),
  • de voorraadwijziging (geproduceerde maar niet verkochte of geconsumeerde goederen en diensten), en
  • de netto uitvoer (= uitvoer min invoer).

  De som van deze elementen plus de productgebonden belastingen min subsidies (BTW, invoerrechten...) geeft het BBP (lijn). Het gaat telkens om kwartaalgegevens in volume (= na verwijdering van de prijsevoluties).

  De recente evolutie wordt op twee manieren weergegeven:

  • Groei van het BBP sinds het vorige kwartaal (Q / Q-1): linkerkolom in elke tijdsperiode
  • Groei van het BBP sinds hetzelfde kwartaal van het vorige jaar (Q / Q-4): rechterkolom. 

  Voor meer informatie en gegevens