intervisie

  Tot 2014 organiseerde de SERV lerende netwerken voor sectorconsulenten. Vanaf 2015 wordt deze intervisie door het departement WSE georganiseerd.

  De SERV en de sectoren ontwikkelden binnen de netwerken de volgende campagnes:

  • stad met allerlei gebouwen voor productie en dienstverlening die omrings zijn door autoweg en slogan werk voor durversBeroepsinformatietool (CD-rom en website) 'Wie wordt wat? Werk voor durvers'. Dit is een sectoroverschrijdend initiatief ter ondersteuning van een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor het zesde jaar van het lager onderwijs en het eerste jaar van het secundair onderwijs. Een betere studiekeuze en vooral een positieve keuze voor technisch- en beroepsonderwijs is erg belangrijk voor de sectoren met een sectorconvenant omdat zij te kampen hebben met onvoldoende instroom in die studierichtingen die toeleiden naar jobs in hun sector.

   

  • naaktkat met speelgoedmuis in haar bekSensibiliseringscompagne rond diversiteit 'Pak uit met je talent'. De campagne Open kijk op talent liep een jaar (oktober 2011-oktober 2012) en was een initiatief van 24 sectoren met een sectorconvenant, samen met SERV en VDAB en met steun van de Vlaamse gemeenschap. Met de campagne wilden de sectorfondsen diversiteit en evenredige arbeidsdeelname in hun sector bevorderen. Talenten stonden centraal: werkgevers bieden alle talenten kansen en werknemers en werkzoekenden pakken uit met hun talent.
   De campagne bracht het ondersteuningspakket onder de aandacht dat sectoren o.a. aan werkzoekenden en werkgevers aanbieden voor het realiseren van evenredige arbeisdeelname.