Europese Unie

  Intro

  EU-vlag

  België en Vlaanderen maken deel uit van de Europese Unie. Voor de Vlaamse sociale partners is de Europese Unie een hecht verbond tussen de staten en de regio’s van Europa die de gezamenlijke doelstelling van duurzame economische en sociale vooruitgang nastreven.

  Vlaanderen is voor zijn bevoegdheden betrokken in het Europese besluitvormingsproces. De SERV werkt mee aan verschillende inhoudelijke dossiers hetzij via adviesvragen (SAR), hetzij via VESOC, hetzij in de overlegfunctie.

  De SERV bouwde en bouwt nog steeds een netwerk uit met de diensten van de Europese Commissie, met het Europese Parlement, het Europese Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de regio’s, de Europese Stichting ter verbetering van de levens en arbeidsomstandigheden, CEDEFOP, Eurofound…

  Waar mogelijk en zinvol nemen de Vlaamse sociale partners en de SERV een actieve en effectieve rol op als partner in verschillende Europese samenwerkingsprojecten.

  Actuele projecten

  OOSTELIJK NABUURSCHAP

  logo Eastern partnership Civil Society Forum

  In 2009 werd het EU oostelijk partnerschap opgericht als een samenwerkingsverband tussen de Europese Unie en 6 van zijn oostelijke buren: Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Moldavië, Oekraïne en Wit-Rusland. Het Oostelijk partnerschap wil de politieke en economische handelsrelaties met de 6 voormalige Sovjetrepublieken verbeteren en meer stabiliteit en veiligheid aan de oostelijk grens van de Europese unie brengen. Het Partnerschap is een instrument voor politieke en maatschappelijke toenadering en economische samenwerking.

  Reeds vlug bleek dat democratische krachten en het maatschappelijk middenveld van groot belang zijn in deze landen die alle nog een hele ontwikkelingsfase hebben af te leggen. De instabiliteit van de landen heeft immers veel te maken met de staat van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat en met welig tierende corruptie en georganiseerde misdaad. In het Oostelijk Partnerschap werd daarom een Civil Society forum ingebouwd om een uitwisseling van goede praktijken en kennis tot stand te brengen tussen de 6 landen onderling en de andere EU lidstaten.

  Op het vierde Civil Society Forum in 2012 werd op vraag van de sociale partners in de zes landen een nieuwe thematische werkgroep opgericht voor het thema sociaal overleg. Het SERV-secretariaat kon deelnemen aan verschillende van de jaarlijkse fora. In 2017 maakt het SERV-secretariaat terug deel uit van de werkgroep 5 “sociaal overleg en sociale partners”. 

  Meer info: http://www.eap-csf.eu/

  ESF-TRANSNATIONALE NETWERKEN

  Logo ESF

  Transnationale samenwerking bij de ESF helpt bij het ontwikkelen van betere en effectievere werkgelegenheid en sociaal beleid door actoren uit de lidstaten en regio’s te laten leren uit ervaringen en goede praktijken in andere landen.

  Transnationaal Netwerk “Werkgelegenheid”

  De thema’s die in dit netwerk aan bod komen zijn: inzetbaarheid en arbeidsintegratie; arbeidsmobiliteit; toegang tot de werkgelegenheidsdiensten, evenwicht tussen privéleven en werk, aanpassingsvermogen, actief ouder worden, groene jobs en organisatie van de arbeid.

  Op dit moment wordt gewerkt rond het thema langdurige werkloosheid en hoe deze wordt aangepakt in de lidstaten en regio’s die deelnemen aan dit lerende netwerk. Er is hierover ook samenwerking met het netwerk van de Europese PES ( publieke werkgelegenheidsdiensten, bij ons VDAB). Staan op de agenda in 2017: outreach en profiling

  ESF TRANSNATIONAAL PROJECT “VERNIEUWEND PARTNERSCHAP LEVENSLANG LEREN”

  Logo ESFHet SERV-secretariaat maakt deel uit van het Vlaamse partnerschap in het ESF transnationaal project rond levenslang leren. Dit is een project van het departement. Werk en Sociale Economie met als Vlaamse partners: VDAB, SYNTRA Vlaanderen, departement Onderwijs en Vorming, Departement EWI, de VLOR en de SERV

  De internationale partners zijn Bulgarije en de regio Noord-Midden in Zweden.

  ANNA LINDH STICHTING

  De SERV participeert in het Belgisch Netwerk van de Anna Lindh Stichting. Deze Stichting staat in voor de interculturele uitwisselingen en gemeenschappelijke projecten van organisaties van de burgersamenleving uit de 42 landen van de Euro-Mediterrane regio. De coördinator van het Anna Lindh netwerk voor België is MEDEA (Europees Instituut voor het Onderzoek over Euro-Mediterrane en Euro-Arabische samenwerking)

  Voorbije projecten

  TAIEX WORKSHOP OEKRAÏNE

  In februari 2016 nam een medewerker van het SERV-secretariaat samen met een expert van de sociale partners deel aan een TAIEX-workshop over werkgelegenheidsbeleid en sociale bescherming in Kiev. TAIEX is een initiatief van de EU-Commissie gericht op uitwisseling van knowhow en beste praktijken. Het tweedaagse seminarie stond in het teken van het actief arbeidsmarktbeleid.