Competent

    Op 1 mei 2016 heeft de SERV het Competentieteam overgedragen aan VDAB. Met deze beslissing van de minister van Werk wordt een volgende stap gezet in de uitvoering van het competentie- en loopbaanbeleid van de Vlaamse overheid.

    De overheveling van de Competent-databank maakt de ontwikkeling van nieuwe toepassingen mogelijk. Tegelijk wordt werken met competenties in de dienstverlening op de arbeidsmarkt verder verankerd. De overdracht zal de wederzijdse expertise van het Competentieteam en VDAB op het vlak van competentiedenken versterken.

    Stel hier uw vragen en/of opmerkingen over Competent