Over ons

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) brengt de Vlaamse werkgevers en werknemers samen voor overleg en advies over heel uiteenlopende thema’s. Het uitgangspunt is altijd sociaaleconomisch. De SERV geeft advies op vraag van een Vlaamse minister, het Vlaams Parlement of op eigen initiatief. Daarnaast is de SERV strategische adviesraad (SAR) voor  de beleidsdomeinen Werk en Sociale Economie, Economie, Energie en Diensten voor Algemeen Regeringsbeleid.

Wat doen we?

Werkprogramma

Jaarverslag

SERVbericht

Samenstelling SERV

Samenstelling VESOC

Wetgeving

 

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie