Adviezen en publicaties

Zoeken op deze site

De publicaties uitgegeven door de SERV kan je opzoeken op deze site. 

Zoeken in bibliotheken

Voor andere publicaties over sociaal-economische thema's verwijzen we naar ons documentatiecentrum. Je vindt de catalogus in het LIBIS-bibliotheeksysteem.

Wil je het documentatiecentrum van de SERV bezoeken, dan kan dat op woensdag- en vrijdagnamiddag na telefonische afspraak. Ontlenen kan enkel via interbibliothecair leenverkeer.

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie