Goed onderwijs als basis voor een lerende samenleving

Vlaanderen kan alle talent gebruiken. Daarom moeten zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen het best mogelijke onderwijs en de best mogelijke vorming genieten. Meer jongeren moeten het secundair onderwijs afronden met een kwalificatie en verder studeren,  bijvoorbeeld in het volwassenenonderwijs, het hoger beroepsonderwijs  of  het hoger onderwijs. Meer mensen, uit alle lagen van de bevolking, moeten deelnemen aan levenslang en levensbreed leren. Meer bedrijven en sectoren werken aan competentieontwikkeling en/of voeren een strategisch competentiebeleid. Een lerende samenleving erkent competenties, waar en hoe ze ook verworven zijn.
Met deze doelstelling uit het Pact 2020 als kader formuleert de SERV adviezen die focussen op de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en levenslang en levensbreed leren.

Hieronder vind je een selectie van drie belangrijke recente adviezen die de raad rond deze thema's uitbracht.

Conceptnota NT2

leraar vooraan in de klas met twee rijen volwassen studenten met verschillende huidskleur

Het NT2-beleid moet finaal bijdragen aan een duurzame integratie in en participatie van anderstaligen aan de samenleving. Met het uitwerken van de conceptnota NT2 worden stappen gezet om te komen tot een slagkrachtig NT2-beleid dat meer op maat is van de anderstaligen en gericht op een uniforme kwaliteitsborging voor alle NT2-aanbieders. De raad kan zich vinden in de algemene uitgangspunten van de conceptnota maar vraagt verheldering over een aantal onduidelijkheden en heeft een aantal belangrijke bezorgdheden.
Lees het advies

 

Samen tegen schooluitval

Leerkracht geeft uitleg meisje en jongen

Het actieplan ‘Samen tegen schooluitval’ van de Vlaamse Regering is onduidelijk over de garantie op leerrecht voor jongeren die buiten het vernieuwd Duaal Leren zullen vallen. Het zwaartepunt van de onderwijs-welzijnstrajecten ligt binnen welzijn en de jeugdhulp. De SERV vraagt een kwalificerend aanbod voor de grote groep jongeren die geen welzijnsproblemen heeft, die het voltijdse secundair wil verlaten en die arbeidsmarktgericht is maar nog niet op de werkvloer aan de slag kan. De sociale partners vinden wel dat de Vlaamse Regering in haar actieplan enkele goede maatregelen heeft opgenomen om het spijbelen en het vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan.
Lees het advies

 

Duaal leren

oudere leerkracht geeft uitleg in garage aan twee mannelijke leerlingen

De SERV vindt het positief dat de Vlaamse Regering het stelsel van leren en werken voor jongeren wil vernieuwen en versterken. De focus mag niet alleen op leerplichtige jongeren in de derde graad liggen, maar op de volledige doelgroep van 15 t.e.m. 25 jaar. De sociale partners benadrukken het belang van een goede screening en toeleiding naar duaal leren en sterke partnerschappen, vooral op sectoraal niveau. Tot slot moet er gelijktijdig met deze leerweg een volwaardige oplossing komen voor jongeren die nog niet arbeidsmarktrijp zijn.
Lees het advies

 

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie

Publicaties