Werkprogramma 2017 voor omgevingsbeleid

    Welke initiatieven mag je in 2017 van de SERV verwachten over het thema omgevingsbeleid?

    Meerdere vanuit sociaal-economisch oogpunt belangrijke ruimtelijke- en milieuthema’s staan op de politieke agenda. Daarom wil de SERV blijven inzetten op advisering van het omgevingsbeleid. De commissie Energie en Omgevingsbeleid van de SERV zal daarbij selectief focussen op specifieke thema’s die vanuit sociaal-economische hoek essentieel, én beleidsmatig en strategisch belangrijk zijn én waarvoor er vanuit de sociale partners een gedeelde vraag is naar een SERV-initiatief met een duidelijke meerwaarde t.o.v. het werk dat elders gebeurt. Samenwerking met de omgevingsraad (momenteel Minaraad en SARO) wordt daarbij telkens overwogen.

    De commissie Energie en Omgevingsbeleid zal ook een bijdrage leveren aan de horizontale dossiers ‘concretisering SERV-platformtekst 2030 en visie 2050’ en ‘de economie en arbeidsmarkt van de toekomst’.

    Poster energie en omgeving

    Thema's en trefwoorden