Werkbezoek beleid en regelgeving

  Op 23 november ontving de SERV een delegatie van het Nederlandse Ministerie Justitie en Veiligheid voor een werkbezoek rond beleid en regelgeving. Doel was het uitwisselen van goede praktijken over drie thema’s:

  • Witboek open en wendbare overheid
  • Experimentwetgeving en regelluwe proeftuinen
  • Beleid maken met kennis van gedrag en gedragsinzichten

   

  • Ministerie Justitie en Veiligheid - Afdeling wetgeving en juridische zaken
   • A. van Dijk - directeur Wetgeving en Juridische zaken
   • M. Bouwes - sectorhoofd Strafrecht
   • A. van Cleef - hoofd afdeling Ondersteuning - Directiesecretaris
   • G. Ter Huurne - sectorhoofd Privaatrecht
   • A. Roos - sectorhoofd Staats- en Bestuursrecht
   • K. Werkhorst - sectorhoofd Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid
  • Kabinet Vlaams minister-president
   • M. Vanden Borre – raadgever
  • Vlaams Parlement
   • G. Vermeylen – directeur
  • Departement Kanselarij en Bestuur
   • F. Vanlaere – adviseur wetgevingsbeleid
   • V. Beyst – adviseur gedragsinszichten
  • Raad van State
   • J. Van Nieuwenhove – Staatsraad afdeling wetgeving
  • Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
   • P. Van Humbeeck – opdrachthouder
   • T. Buyse – attaché

  Thema's en trefwoorden