SERV start transnationaal ESF-project

  logo's.png

  Sociale partners in digitale versnelling

  Op 28 november werd het transnationaal ESF-project van de SERV over de digitalisering en het sociaal overleg goedgekeurd.

  Dit project sluit aan bij het traject van de SERV om te komen tot een visie en beleidsaanbevelingen over de gevolgen van de digitalisering en robotisering op de Vlaamse economie en arbeidsmarkt en focust daarbij specifiek op de ervaringen in het buitenland.

  De internationale partners van de SERV in dit ESF-project zijn sociale partnerorganisaties uit Saksen-Anhalt en Tsjechië, professionele organisaties uit Saksen, Saksen-Anhalt en Noordrijn-Westfalen en sociaal-economische raden uit de autonome regio Valencia en de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

  Het ESF project is een ”mutual learning” project waarmee de Vlaamse sociale partners willen leren hoe hun buitenlandse collega’s de uitdagingen van de digitalisering aanpakken. De wijze waarop sociale partners betrokken worden bij het beleid en bij de veranderingen op de werkvloer verschillen namelijk van land tot land. Samen met de internationale partners zal daarom een stand van zaken en een vergelijking worden opgemaakt. Daarbij wordt vooral gefocust op goede praktijken en op de processen van sociaal overleg (bipartite en tripartite) om het einddoel, leren van elkaar, te realiseren.

  Omdat de digitalisering zo allesomvattend is, wordt het project gestructureerd en gefaseerd rond 3 kernthema’s: arbeidsmarkt en arbeidsorganisatie, onderwijs en competenties en economisch en innovatiebeleid. De invalshoek is daarbij steeds het sociaal overleg en de positie en rol van de sociale partners binnen elk van deze thema’s. In de verschillende fasen van het project zal telkens kritisch worden teruggekoppeld naar de inhoud en het proces van sociaal overleg. Dit om te kunnen nagaan of sociaal overleg echt een verschil kan maken op het vlak van de uitdagingen die de digitalisering met zich meebrengt en of/hoe het toe is aan vernieuwing.

  Op basis van het zoek- en leerproces dat zich in de komende maanden zal voltrekken, zullen de resultaten van het project worden gebundeld voor disseminatie op andere (Europese) fora.

  Het project wordt officieel gelanceerd tijdens een kick-off event in Brussel in februari 2018.

  Op regelmatige tijdstippen zal via de SERV-website worden gecommuniceerd over de stand van zaken.

  Thema's en trefwoorden