SERV-secretariaat ontmoet de bovenburen

  Op 5 februari kwam de European Endowment for Democracy (EED) , bovenbuur in het gebouw van de SERV, op een bezoek voor een kennismaking.

  Dhr. Jerzy Pomoanowski, directeur van de EED, en enkele leden van zijn staf, lichtten de werking van hun organisatie toe. De missie van EED, die in 2011 door de Europese Raad werd opgericht o.a. naar aanleiding van de Arabische lente, bestaat erin om op een zeer flexibele en vraaggestuurde wijze steun te geven aan projecten van lokale actoren en organisaties die bijdragen aan de bevordering van de democratie en het respect voor mensenrechten in hun land.

  Projectsubsidies worden verstrekt in de oostelijke en zuidelijke buurlanden van de EU. Sinds 2015 kunnen ook actoren uit ‘de buren van de buurlanden’ steun aanvragen zoals Turkije, Rusland, sommige Golfstaten en republieken van Centraal-Azië.  Recent werd de werking verruimd tot ondermeer de Westerse Balkanlanden.

  De operationele werking van EED wordt gefinancierd door de Europese Unie terwijl de toegekende projectfinanciering afkomstig is uit (vrijwillige) bijdragen van de deelnemende lidstaten. Centraal in de missie van de EED zijn de baselines “support the unsupported” en “fostering – not exporting – democracy and freedom”.

  Meer informatie:
  https://www.democracyendowment.eu

   

   

  Thema's en trefwoorden