SERV engageert zich voor Rio+20

  Een concreet engagement voor duurzame ontwikkeling is meer dan ooit op wereldschaal noodzakelijk. Dat vergt meer dan het formuleren en onderschrijven van doelstellingen. Dat is wat er op de agenda staat van de VN wereldconferentie over duurzame ontwikkeling die volgend jaar in Rio plaatsvindt, en hopelijk met succes wordt aangepakt. De SERV engageert zich om de komende maanden mee de Rio+20 thema's levendig te houden en de concrete vertaling te doen naar Vlaanderen. 

  De SERV formuleert in zijn advies vier belangrijke boodschappen:

  1. De transitie naar een groene economie (een van de twee hoofdthema's van Rio+20) moet voldoende breed worden gekaderd. Vergroening van de economie is bovendien slechts één uitdaging naast andere.
  2. De SERV meent dat Vlaanderen een concrete input voor Rio+20 moet voorbereiden: best één of twee thema's die internationaal aanspreken en die tegelijk de aandacht voor duurzame ontwikkeling en vergroening van de economie in Vlaanderen versterken.
  3. Er is nood aan doorwerking en concretisering op Vlaams niveau van de thema's en resultaten van Rio+20. Zeker als het gaat over groene economie en groene jobs moet niet worden gewacht op Rio+20. De SERV heeft in recente adviezen en rapporten aanbevelingen geformuleerd waarmee concreet aan de slag kan worden gegaan.
  4. De SERV engageert zich om de komende maanden een bijdrage te leveren aan het Rio+20 proces in Vlaanderen.