SERV deelt expertise over experimentwetgeving in Nederland

    Op donderdagmiddag 7 juni vond de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Wetgeving plaats in Den Haag. Het centrale thema van deze editie was ‘Experimenteerwetgeving’ dat werd uitgediept aan de hand van aan de vereniging uitgebrachte preadviezen van deskundigen.

    Eén van die preadviezen werd dit jaar geschreven door SERV-studiedienstcollega’s Tim Buyse en Peter Van Humbeeck in samenwerking met Jeroen Van Nieuwenhove (Raad van State). Het vertrekpunt daarbij was het uitgebreide onderzoek dat in 2016 door de SERV werd uitgevoerd rond experimenteerwetgeving en dat uitmondde in een SERV-advies. Niet alleen de voor- en nadelen van werken met experimenteerwetgeving komen daarin aanbod, maar ook enkele specifieke legislatieve aspecten en mogelijke hindernissen, en hoe daarmee wordt omgegaan in Vlaanderen. Tot slot werd ook de recente evolutie in Vlaanderen (cf. bestuursdecreet) meegenomen in het preadvies.

    De twee andere voorgestelde preadviezen zijn van de hand van Sofia Ranchordás (Rijksuniversiteit Groningen) en Emma Cnossen en Lotte van der Laan (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

    Een uitgebreid verslag, de preadviezen zelf alsook de referaten door Rianne Jacobs (Ministerie van Justitie en Veiligheid en Vrije Universiteit Amsterdam) en Florent van Gogh (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) zullen later dit jaar worden gepubliceerd.

    Thema's en trefwoorden