Debat fusie netbeheerders moet grondiger en genuanceerder

    hoogspanningskabels in een veldDe SERV vindt de discussie onvoldoende uitgerijpt om te besluiten dat een fusie van de netbeheerders tot één Vlaams energiedistributienetbedrijf wenselijk is. Die fusie wordt nu voorgesteld als een oplossing voor talrijke problemen, maar is dat niet noodzakelijk. Er zijn bovendien andere en misschien betere manieren om te komen tot de beoogde efficiëntiewinsten, en de gewenste verdergaande solidarisering van (bepaalde) kosten is ook mogelijk zonder fusie. Het debat moet dus grondiger en genuanceerder worden gevoerd. Het is nodig om de voor- en nadelen van een fusie eerst verder in kaart te brengen en te vergelijken met alternatieve beleidsopties.

    Het Vlaams Parlement vroeg de SERV om een reactie op een voorstel van decreet dat de bestaande elf netbedrijven die actief zijn op Vlaams grondgebied zou vervangen door één Vlaams Energiedistributienetbedrijf. Met deze fusie wil men een eenheidstarief bekomen voor gas en elektriciteit over het gehele Gewest en wil men efficiëntiewinsten realiseren.

    Volgens de SERV is het niet zeker of een volledig eengemaakt tarief wel wenselijk is. Een fusie van netbeheerders is bovendien geen noodzakelijke voorwaarde voor (meer) geharmoniseerde tarieven. Verder is de SERV niet overtuigd dat een fusie veel extra efficiëntiewinsten zal opleveren en wijst hij erop dat een fusie ook nadelen kan hebben. Bovendien meent de Raad dat er achterliggend aan het voorstel van decreet belangrijke maatschappelijke discussies zijn die dringend en in alle transparantie moeten worden gevoerd. Het betreft onder meer de discussie over de financiering van de kosten die worden opgelegd aan de netbeheerders en van het Vlaamse energiebeleid in het algemeen. Daarnaast moet ook de discussie over de toekomstige rollen van de netbeheerders in het licht van een sterk evoluerende vrijgemaakte energiemarkt worden gevoerd.

    Los van de discussie over één Vlaams energiedistributienetbeheerder bevat het voorstel van decreet nuttige bepalingen die ook zouden kunnen worden opgelegd aan de bestaande netbeheerders.