Commissie Uitzendactiviteiten is verhuisd

  Alle uitzendbureaus in Vlaanderen moeten een erkenning krijgen. De adviescommissie voor Uitzendactiviteiten geeft de bevoegde Vlaamse minister advies over de erkenning of intrekking van de erkenning van uitzendbureaus.

  Zo blijft de sector doorzichtig en is controle mogelijk. De erkenning vormt een bescherming voor de rechten van de werkzoekenden/werknemers. Uitzendbureaus die de regels niet naleven, kunnen bij ernstige en/of herhaalde inbreuken hun erkenning verliezen. Dan kunnen ze niet langer uitzendactiviteiten in Vlaanderen verrichten. 

  Het secretariaat van de Adviescommissie Uitzendactiviteiten zit voortaan bij het Departement Werk en Sociale Economie.
   
  Dienst Economische Migratie en Regulering
  Departement Werk en Sociale Economie
  Koning Albert II-laan 35 bus 20
  1030 Brussel
  Telefoonnummer: 02/553.09.27 en 02/553.09.31

  www.werk.be

  Thema's en trefwoorden