Open visie op de wereld

vlaggen van verschillende Europese landenDe Vlaamse sociale partners zijn begaan met wat zich buiten Vlaanderen afspeelt. Beslissingen in internationale fora hebben een impact op de sociaal-economische omgeving in Vlaanderen. Vooral de Europese Unie beïnvloedt de Vlaamse regelgeving en economisch beleid. Vlaanderen wordt betrokken bij Europese en internationale afspraken en voert een eigen buitenlands beleid. De adviezen van de SERV hebben oog voor de globalisering en het buitenlandse beleid.

Maar de SERV doet meer en is een actieve internationale partner. Zo treedt de SERV op als technische partner bij de opleidingen van de IAO rond sociaal overleg. Dit zijn projecten enkel met werkgeversorganisaties, enkel met werknemersorganisaties of met beide samen. De SERV is partner bij Europese samenwerkingsprojecten en ontvangt internationale delegaties. De landen van Oost- en Centraal Europa blijven voor de SERV prioritaire partnerlanden samen met de landen uit het Zuiden. In zijn internationale werking verliest de SERV de Noord-Zuid-problematiek niet uit het oog. De SERV wil in alle omstandigheden internationale relaties aangaan op gelijke voet.

De stuurgroep Internationale Relaties en de cel Internationale Relaties staan in voor de uitvoering van de internationale missie van de SERV. Zij zijn actief op verschillende niveaus:

  1. Europese Unie
  2. Internationale Arbeidsorganisatie en andere internationale instellingen
  3. Internationale samenwerking en uitwisseling.

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie

Publicaties