Evenementen

23/09/2016

Op 23 september 2016 hield de SERV een SERVacademie over ‘The Future of Productivity’ onder leiding van Pieter Kerremans (administrateur-generaal SERV). De SERVacademie focuste op de bronnen van productiviteitsgroei, de analyse van de determinanten achter de daling in de productiviteitsgroei die kan worden vastgesteld en de mogelijkheden voor het beleid om daarop te reageren.

, ,
13/09/2016 - 09:00 - 16:30

banner studiedag circulaire economie

De transitie van een lineaire naar een circulaire economie staat hoog op de politieke agenda. Zo bracht de Europese Commissie recent een circular economy package uit en schuift de Vlaamse Regering in haar Visie 2050 het doorzetten van de transitie naar een circulaire economie als één van de zeven prioriteiten naar voren. Deze transitie kan bovendien bijdragen tot het behalen van de Sustainable Development Goals en de klimaatdoelstellingen.

De uitdagingen van deze transitie zijn aanzienlijk. Tegelijkertijd zijn er heel wat opportuniteiten, niet enkel op ecologisch, maar ook op economisch en sociaal vlak.

Op 13 september 2016 organiseerden Minaraad en SERV, met medewerking van OVAM en Plan C, een studiedag circulaire economie. Met bijna 200 deelnemers, tal van inspirerende lezingen, praktijkgerichte cases en boeiende gedachtewisselingen, mogen we spreken van een geslaagde dag. Beide raden zullen de resultaten van deze studiedag meenemen in hun verdere werking rond dit onderwerp.

LAMOT, Van Beethovenstraat 8-10, 2800 Mechelen
04/07/2016

logo SERVacademie Op 4 juli 2016 organiseerde de SERV onder leiding van Pieter Kerremans (administrateur-generaal) een SERVacademie rond het thema ‘experimentwetgeving en regelluwe zones’. Er namen meer dan 70 personen deel uit de politieke, ambtelijke, wetenschappelijke en maatschappelijke werelden.

, ,
16/03/2016 - 10:30 - 12:30

grote groep mensen op een rij vanuit alle beroepssectorenOp 16 maart 2016 organiseerde de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen een open raad over het thema ‘Sectoren en werkbaar werk’. Ann Vermorgen, ondervoorzitter van de SERV, leidde deze studie- en debatvoormiddag in goede banen. Er nemen 86 personen deel: vertegenwoordigers uit het interprofessioneel sociaal overleg, sectorale sociale partners en consulenten van de sectorfondsen,  verantwoordelijken en stafmedewerkers uit de Vlaamse en federale beleidswereld.

, ,
29/02/2016 - 11:00 - 12:30

logo SERV met toevoeging woord academie en hoofddeksel doctor op het vierkant met bolletjesDe structurele betrokkenheid van het middenveld bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering vormt de hoeksteen van ons maatschappijmodel. Dat betekent dat de markt of de overheid niet alleen maatschappelijke objectieven vastleggen, maar dat ze via overleg tussen overheden, sociale partners en andere stakeholders tot stand komen.
Binnen dit kader ontwikkelde de SERV zich tot het overlegforum van de Vlaamse interprofessionele sociale partners. Daarnaast voert de SERV ook overleg met de Vlaamse Regering in de schoot van het VESOC. ‘Sterk door overleg’ is dus niet toevallig de vlag waaronder de SERV vaart.
De invulling van de overlegfunctie vormt geenszins een constante, noch in tijd, noch in plaats.

Naar aanleiding van de pensionering van Michel Dethée (SERV-studiedienst) organiseerde de SERV een academie over 'Sociaal overleg, meerdere dimensies'.

, ,
14/10/2015 - 11:00

radertjes die worden verschoven door handenOp 14 oktober 2015 organiseerde de SERV onder leiding van Caroline Copers (SERV-voorzitter) een open SERV-raad rond het thema ‘doorgroei van KMO’s met behoud van beslissingscentrum in Vlaanderen’. Er namen een 50-tal personen deel uit de politieke, ambtelijke, wetenschappelijke en maatschappelijke werelden.

Na toelichting van de SERV-adviezen over de ‘Doorgroei van ondernemingen met behoud van beslissingscentrum in Vlaanderen’  en ‘Naar een efficiënt en doeltreffend industrieel KMO-beleid’  door respectievelijk Erwin Eysackers en Tim Buyse van de SERV-studiedienst, werd de problematiek verder uitgediept door twee gastsprekers: prof. Leo Sleuwaegen (KULeuven) en dhr. Karl Verlinden (Qualiphar). Prof. Leo Sleuwaegen zette zijn visie uiteen over het belang van hoge groei ondernemingen en hoe men het voorkomen van deze ondernemingen kan stimuleren vanuit het beleid. Karl Verlinden ging daarna vanuit de praktijk dieper in op de vraag welke nu de determinerende factoren zijn voor de doorgroei van een KMO, met welke belemmeringen een KMO wordt geconfronteerd en hoe het Vlaamse beleid daar best zou op inspelen. Tot slot kwam de heer Philippe Muyters (Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport) aan het woord om een inzicht te geven in de instrumenten die de Vlaamse overheid inzet om groei van KMO’s te ondersteunen en wat de Vlaamse overheid al dan niet kan doen om beslissingscentra van KMO’s in Vlaamse handen te houden.

De open raad werd afgesloten met een korte vragenronde en gedachtewisseling met de zaal.

Het volledig verslag en de presentaties vind je onderaan de pagina.

 

, ,
13/08/2015

panel Event Brussels Airport

Sociale partners willen brede maatschappelijke visie op Brussels Airport en de luchthavenregio

Op 22 september organiseerden de sociale partners van de SERV, de Brusselse sociaaleconomische raad (ERSBHG) en RESOC Vlaams-Brabant een event over de rol en de impact van Brussels Airport voor de verschillende regio’s. De sterke inhoudelijke bijdragen, het constructieve debat en de talrijke aanwezigheid van relevante actoren waaronder ook Vlaams minister Ben Weyts en Brussels minister Didier Gosuin, maakten van het event een groot succes. De sociale partners hebben hiermee een eerste voorzet gegeven voor een grotere betrokkenheid bij de voorbereiding van de plannen voor de ontwikkeling van de luchthaven en de luchthavenregio. 

, ,
27/04/2015

getekende computerschermen en metertjes voor analyse onderzoekOp 27 april 2015 organiseerde de SERV onder leiding van SERV-voorzitter Caroline Copers een open SERV-raad over het thema ‘toekomstige organisatiede toekomst van het beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek’. Een tachtigtal personen  uit de politieke, ambtelijke, wetenschappelijke en maatschappelijke wereld debatteerden mee.

 

, ,
16/12/2014

blauw hoofd met puzzelstukkenMensen gedragen zich niet zo rationeel als beleidsmakers doorgaans veronderstellen bij het ontwerpen van beleid en wetgeving. Mensen zijn ‘voorspelbaar irrationeel’ en ‘beperkt wilskrachtig’. Ze laten zich beïnvloeden door de manier waarop keuzes worden voorgesteld, door wat anderen doen, door het onderbewuste, door gewoonte, … Kunnen deze gedragswetenschappelijke inzichten het beleid effectiever maken om bv. werkzoekenden naar een job te leiden? Kunnen ze helpen waar bestaande maatregelen tekort schieten om gezinnen tot energie-besparende investeringen aan te zetten? Welke rol kunnen ‘nudges’ spelen in de gezondheidszorg, het mobiliteitsbeleid of fiscaal beleid? En wat betekenen die inzichten voor de manier waarop beleid vandaag wordt voorbereid? Moet het fundamenteel anders? Moeten we naar een beleid dat meer empirisch gevalideerd is op basis van gecontroleerde experimenten naar wat echt werkt? Moet ook Vlaanderen een Behavioural Insights Team krijgen?...

, ,
14/05/2014 - 10:30 - 12:00

zicht op raadzaal tijdens open raad begrotingIn aanloop naar de verkiezingen legt de SERV momenteel de laatste hand aan een evaluatie van het Vlaams begrotingsbeleid van de voorbije vijf jaar. Dit rapport dat voorlopig nog een work in progress is, vormde de aanleiding voor een open SERV-raad op 14 mei 2014.

Hieronder vind je een beknopt verslag van de raad en de ppt-voorstellingen die tijdens de open raad gepresenteerd werden.

 

, ,

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie