Voluit voor gelijke kansen

Vlaanderen moet blijvend inzetten op gelijke kansen en diversiteit. Personen van allochtone afkomst en personen met een arbeidshandicap zijn immers nog steeds ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. De SERV streeft naar een evenredige arbeidsdeelname voor iedereen en neemt dit mee in zijn adviezen over werkgelegenheid en gelijke kansen.

Daarnaast zijn de sociale partners ook vertegenwoordigd in de Commissie Diversiteit waarin ze samen met de kansengroepen aan tafel zitten. De kernopdracht van de Commissie Diversiteit  is het adviseren over de evenredige arbeidsdeelname van kansengroepen, diversiteit en gelijke behandeling.

Hieronder vind je een selectie van twee belangrijke adviezen die de raad, samen met de Commissie Diversiteit, uitbracht.

Conceptnota Evenredige Arbeidsdeelname

donkere man aan het werk in callcenter
De SERV en de Commissie Diversiteit benadrukken de nood om de arbeidsmarkt voor iedereen, ook de kansengroepen, toegankelijk te maken. Dit kan onder meer door het wegwerken van structurele drempels, door het leiden van ondernemingen en organisaties naar de voorziene ondersteuning en door het creëren van een groter draagvlak voor een degelijk diversiteitsbeleid. Daarnaast vragen de sociale partners en kansengroepen dat de EAD-middelen blijven ingezet worden in functie van diversiteit en evenredige arbeidsdeelname en benadrukken ze het belang van beleidsparticipatie door de kansengroepen. Tot slot zijn er nog veel onduidelijkheden in de aanpak van het aangepaste EAD-beleid, een vertaling in concrete acties dringt zich op. 
Lees het advies

 

Gelijke kansen- en diversiteitsplan Vlaamse overheid 2015

mensen van verschillende nationaliteiten
Drie op vijf diensten binnen de Vlaamse overheid zetten te weinig in op diversiteit en gelijke kansen. De sociale partners en de kansengroepen betreuren dit en vinden het belangrijk dat de overheid in haar gelijke kansen- en diversiteitsbeleid focust op de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Om de resultaten hiervan in kaart te brengen is een correcte definitie van personen van allochtone afkomst cruciaal. De sociale partners en de kansengroepen vragen dat het algemene streefcijfer gekoppeld blijft aan de VESOC-definitie. Lees het advies

 

Beleidsnota Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie

collega's van verschillende nationaliteiten samen op de werkvloer Voor het luik Werk van de beleidsnota formuleert de SERV tien inhoudelijke reflecties over o.a. tijdelijke werkervaring, Leren en Werken, activering, dienstencheques en economische migratie. De sociale partners en de kansengroepen vinden dat het EAD-beleid ontbreekt en dat er nood is aan extra aandacht voor de kansengroepen, o.a. via een versterkt geïntegreerd taal- en werkbeleid. Discriminatie op de arbeidsmarkt moet krachtig worden bestreden. Lees het advies

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie